FRIS® dla zespołów

To przede wszystkim możliwość odkodowania potencjału zespołu, jego preferencji dotyczących rodzaju zadań, sposobów ich realizacji, jak również preferencji komunikacyjnych poszczególnych jego członków.

Do analizy potencjału wykorzystuje m.in. narzędzie określane jako Proces FRIS®. Proces FRIS® to koncepcja, która pomaga rozwijać zespół uwzględniając zarówno efektywność działań, jak również satysfakcję z wykonywanej pracy poszczególnych członków zespołu.

Na mapie Procesu FRIS® można zaobserwować zjawiska, które są przyczyną zarówno wielkich sukcesów jak i niepowodzeń całych przedsięwzięć. Dlatego, jeżeli jesteśmy entuzjastami elastycznego dopasowywania zadań do osób w zespole, zgodnego z ich mocnymi stronami i preferencjami, to Proces FRIS® może być użytecznym narzędziem zarządzania.

Analiza w procesie jest poprzedzona wypełnieniem przez członków zespołu kwestionariusza FRIS®, którego rezultatem jest raport zespołowy FRIS® oraz raporty indywidualne dla każdego członka zespołu.

Raport opisuje styl myślenia i działania każdej osoby, a ponadto jej postawę, którą najchętniej przyjmuje w zespole. Dodatkowo raport opatrzony jest komentarzem, który opisuje dynamikę grupy, model komunikacji i współpracy oraz zawiera konkretne wskazówki pomagające podnosić jej efektywność.

Co daje menedżerowi wiedza o stylach myślenia członków swojego zespołu?

Kluczowymi korzyściami w zarządzaniu zespołem wynikającymi z wiedzy stylu myślenia jego członków jest m.in.:
  • wyższy poziom motywacji pracowników dzięki lepszemu dopasowaniu zadań do preferencji i mocnych stron poszczególnych osób w zespole,
  • płynna współpraca pomiędzy członkami zespołu poprzez świadome budowanie kultury komunikacji zgodnej z preferencjami każdej osoby,
  • wyższa efektywność pracy poprzez różnorodność w zespole,
  • budowanie efektywnego zespołu z uwzględnieniem perspektyw poznawczych potencjalnych kandydatów już na etapie rekrutacji,
  • świadome kształtowanie kultury organizacyjnej uwzględniającej potrzeby pracowników i firmy.

Kiedy warto wykorzystać FRIS® w organizacji?

Korzyści wynikające z Badania FRIS® ujawnią się najsilniej:
  • w momencie dynamicznego rozwoju zespołu,
  • w sytuacji spadku efektywności zespołu i poszukiwań jego przyczyn,
  • kiedy konflikt w zespole wpływa negatywnie na jakość jego pracy,
  • w procesie zmian w organizacji,
  • w procesie kształtowania lub zmiany kultury organizacyjnej.

Chcesz być skutecznym liderem świadomie zarządzającym relacjami w zespole?

Opracowano z wykorzystaniem metodologii FRIS®