Czym jest FRIS®?

Jest w pełni polskim narzędziem rozwojowym.
Opisuje kluczowe różnice w sposobach naszego myślenia i działania.
Pokazuje obszary naszej największej efektywności osobistej i zawodowej.

Styl myślenia wyraża nasze naturalne predyspozycje i wyjaśnia w jaki sposób:
 • postrzegamy nowe sytuacje i informacje,
 • jakie podejmujemy decyzje,
 • komunikujemy oraz
 • rozwiązujemy problemy.

Styl myślenia wskazuje na to, czemu nadajemy największy priorytet oraz które mechanizmy myślowe najchętniej i najintensywniej wykorzystujemy. Badanie realizowane jest za pomocą elektronicznego kwestionariusza, którego wypełnienie trwa średnio 30 min. Efektem badania jest indywidualny raport FRIS®, który nie tylko diagnozuje nasze predyspozycje, ale również udziela wskazówek w jakich działaniach najlepiej się sprawdzamy, jak powinniśmy skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów oraz jak najlepiej powinniśmy komunikować się z osobami o innych stylach myślenia.

Co daje managerowi wiedza o swoim stylu myślenia?

Najważniejszą korzyścią w pracy managera wynikającą z wiedzy o swoim stylu myślenia jest m.in.:

 • wyższy poziom świadomości siebie, swojego potencjału i preferencji we współpracy,
 • większa skuteczność w zarządzaniu zespołem dzięki elastycznemu dopasowywaniu swojego stylu komunikacji do pracowników,
 • większa efektywność w osiąganiu rezultatów dzięki uważności na to, jak moje zachowania mogą wpływać na zespół i skuteczność jego działania.

Kiedy warto wziąć udział w sesji informacji zwrotnej?

Korzyści wynikające z Badania FRIS® ujawnią się najsilniej m.in.:

 • w sytuacji kiedy menedżer potrzebuje nowych sposobów na usprawnienie komunikacji i współpracy z zespołem,
 • w sytuacji kiedy menedżer poszukuje źródeł i chce rozwijać swoją efektywność,
 • w procesie zmian w organizacji,
 • w procesie kształtowania lub zmiany kultury organizacyjnej.
 

Chcesz być skutecznym liderem świadomie zarządzającym relacjami w zespole?

Opracowano z wykorzystaniem metodologii FRIS®