Czym jest
Shadow Management?

Jest to czasowa forma wsparcia managera w drodze do realizacji konkretnego celu lub w procesie zmiany w organizacji.
To sprawdzona metoda, która w zależności od potrzeb Klienta czerpie z doradztwa, coachingu oraz mentoringu, łącząc najlepsze cechy tych metod. Elastyczność metody wpisuje się w dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość biznesową, w której rola lidera podlega głębokiej transformacji.

Dlaczego
Shadow Manager?

  • Będąc osobą niezależną i niezwiązaną emocjonalnie z organizacją pomagam managerowi spojrzeć na problem z innej perspektywy. Dzięki temu pokazuję szerszy kontekst sytuacji, w której znajduje się lider.
  • Jestem osobą, z którą manager w bezpieczny sposób może podzielić się nurtującymi go dylematami bez narażania swojej wiarygodności.
  • W wybranych sytuacjach mogę podjąć się realizacji konkretnych zadań biznesowych ramię w ramię z managerem.
  • Jestem praktykiem biznesu z bagażem doświadczeń wypracowanym na własnych sukcesach i bolesnych lekcjach. Dzięki temu doskonale rozumiem wyzwania lidera i mówię jego językiem.
  • W odróżnieniu od innych usług rozwojowych, współpraca ze mną jest elastyczna i skupia się na priorytetowych celach w danym momencie.
  • Dzięki kompleksowemu podejściu do pracy z managerem, firma nie musi poszukiwać odrębnych form wsparcia kadry kierowniczej, tj. treningu, coachingu lub mentoringu.


Shadow Management jest częścią idei Interim Management, którego rozwojem i certyfikacją zajmuje się w Polsce Stowarzyszenie Interim Managerów.

Jestem członkiem tego stowarzyszenia.