Dlaczego ja?

Jestem praktykiem biznesu i nowoczesnego przywództwa z bagażem własnych doświadczeń w międzynarodowych organizacjach.

Wspieram liderów, którzy chcą zarządzać świadomie i nowocześnie, z misją bycia motorem pozytywnych zmian w swoim otoczeniu.
Ponadto towarzyszę liderom w rozwiązywaniu bieżących problemów zarządczych i realizacji celów biznesowych, wykorzystując sprawdzoną metodę shadow management, która łączy w sobie warsztat praktyka biznesu, mentora, coacha i trenera.

W pracy z Klientami koncentruję się m.in. na:

 • Wspieraniu liderów w rozwoju umiejętności przywódczych na różnych etapach dojrzałości zawodowej.
 • Przygotowywaniu kandydatów na managerów do kierowniczej roli.
 • Towarzyszeniu liderom w świadomym budowaniu motywującego środowiska pracy poprzez rozwijanie mocnych stron członków ich zespołów.
 • Rozwijaniu kultury współpracy i komunikacji w zespole opartej o model FRIS® Style Myślenia.
 • Wspieraniu managerów w procesach transformacji organizacyjnych tj.:
  zmiana struktury organizacyjnej, modelu biznesowego, wprowadzanie nowych standardów lub procesów oraz implementacja strategii.

Moje doświadczenie zawodowe i edukacja
to przede wszystkim:

 • Przez 15 lat pracowałam w funkcjach zarządczych, m.in.: 7 lat jako członek zarządu oraz prezes spółek w sektorze finansowym.
 • Przez wiele lat zarządzałam siecią sprzedaży, ofertą produktową oraz obszarem szkoleń, jestem współzałożycielem pierwszego w Polsce towarzystwa ubezpieczeń należącego do banku (mBank) i ekspertem rynku bancassurance.
 • Brałam udział w procesach budowania spółek od podstaw, przeprowadzania fuzji, restrukturyzacji, zmiany strategii oraz kultury organizacyjnej.
 • Jestem absolwentką studiów w zakresie zarządzania m.in. Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz certyfikowanym trenerem i partnerem FRIS® Style Myślenia.
 • Posiadam uprawnienia Trenera Biznesu Szkoły Trenerów Grupy SET.
 • Posiadam uprawnienia Coach Praktyk Biznesu oraz Team Coach Akademii Norman Benett
  i jestem członkiem International Mentoring&Coaching Council oraz Stowarzyszenia Interim Managers.
 • Od 2015 roku działam jako mentor, trener zarządzania i shadow manager dla klientów indywidualnych oraz zespołów.