Czym jest FRIS®?

FRIS® jest w pełni polskim narzędziem diagnostycznym, które opisuje kluczowe różnice w sposobach naszego myślenia i działania. Pokazuje obszary naszej największej efektywności osobistej i zawodowej. Przystępnie wyjaśnia, w jaki sposób ludzie komunikują, podejmują decyzje, rozwiązują problemy oraz zachowują się w procesie zmiany.
Rezultatem badania jest indywidualny raport FRIS®, który nie tylko diagnozuje nasze predyspozycje, ale również udziela wskazówek w jakich działaniach najlepiej się sprawdzamy, jak powinniśmy skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów oraz jak najlepiej powinniśmy komunikować się z osobami o naszym lub innych stylach myślenia.
W przypadku zespołów rezultatem badania jest raport zespołowy FRIS®. Prezentuje on mapę potencjału naszego zespołu wyrażoną Procesem FRIS®, czyli od momentu zainicjowania idei do etapu wdrożenia wybranego przedsięwzięcia. Raport opisuje styl myślenia i działania każdej osoby, a ponadto jej postawę, którą najchętniej przyjmuje w zespole. Dodatkowo raport opatrzony jest komentarzem, który opisuje dynamikę grupy, model komunikacji i współpracy oraz zawiera konkretne wskazówki pomagające podnosić jej efektywność.

Co daje menedżerowi wiedza o swoim stylu myślenia?

Najważniejszą korzyścią w pracy menedżera wynikającą z wiedzy o swoim stylu myślenia jest m.in.:

 • wyższy poziom świadomości siebie, swojego potencjału i preferencji we współpracy,
 • umiejętność elastycznego dopasowania swojego stylu komunikacji do pracowników,
 • uważność na to, jak zachowania menedżerskie wynikające z naszego stylu myślenia i działania mogą wpływać na zespół i skuteczność jego działania.

Co daje menedżerowi wiedza o stylach myślenia członków swojego zespołu?

Kluczową korzyścią w zarządzaniu zespołem wynikającą z wiedzy o stylu myślenia wszystkich jego członków jest m.in.:

 • umiejętność lepszego dopasowanie zadań do odpowiednich osób,
 • budowanie wyższej kultury komunikacji i współpracy w zespole,
 • umiejętność budowania efektywnego zespołu z uwzględnieniem perspektyw poznawczych każdej nowej osoby już na etapie rekrutacji,
 • uważność na różnorodność w zespole i zyski z niej płynące oraz
 • świadome kształtowanie kultury organizacyjnej.

Kiedy warto wykorzystać FRIS® w organizacji?

Korzyści wynikające z Badania FRIS® ujawnią się najsilniej:

 • w procesie zmiany,
 • w momencie dynamicznego rozwoju zespołu,
 • w sytuacji spadku efektywności zespołu i poszukiwań jego przyczyn,
 • kiedy konflikt w zespole wpływa znacząco na jakość jego pracy,
 • w procesie kształtowania lub zmiany kultury organizacyjnej.

Zamów badanie FRIS®

Chciałabym Cię poinformować, że podane przez Ciebie dane będę przetwarzać w celu obsługi Twojego zapytania, w tym w celu kontaktu z Tobą w tym zakresie.
Przysługuje Ci prawo do żądania ode mnie dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień oraz na temat zasad przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych przeczytasz w Polityce Prywatności .
Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Knut, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Knut Business Solutions z siedzibą w Gdańsku 80-358, przy ul. Piastowskiej 181B/11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 585-131-45-28, REGON 362133752 (dalej „ja”).