Dlaczego ja?

Jestem praktykiem biznesu i nowoczesnego przywództwa. Towarzyszę liderom w rozwiązywaniu bieżących problemów zarządczych wykorzystując unikalną metodę Shadow Management. Stoi za mną wieloletnia praktyka biznesowa, doświadczenia w zarządzaniu zespołami, jak również warsztat doradczy, mentoringowy i trenerski.

Moja zawodowa droga wiodła przez międzynarodowe organizacje działające w sektorze finansowym, gdzie przez 15 lat pełniłam funkcje zarządcze m.in.: jako członek zarządu oraz prezes spółki.

Od 5 lat realizuję projekty rozwojowe dla kadry zarządzającej wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe oraz szerokie spektrum metod tj: mentoring, trening, coaching czy też shadow management.

Posiadam uprawnienia Coach Praktyk Biznesu oraz Team Coach Akademii Norman Benett i jestem członkiem International Mentoring & Coaching Council.

Posiadam ponadto dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie realizowanego we współpracy z Handelshochschule Leipzig oraz WHU Otto Beisheim School of Management w Wiesbaden (Niemcy).
W swojej pracy wykorzystuję narzędzie diagnostyczne FRIS®, pozwalające zwiększyć efektywność działań pomiędzy różnymi stylami poznawczymi, a ponadto poszerzające perspektywę lidera w pracy z zespołem oraz wspierające współpracę w grupie.